Miesięczne zestawienie zdarzeń w mieście Bielsko-Biała i powiecie bielskim - 2020 r.

Miesiąc

          Pożary         

Miejscowe zagrożenia

   Alarmy fałszywe  

Razem

Styczeń

 76 210 33  319

Luty

 64  348  30  442

Marzec

 118  185  28  331

Kwiecień

       

Maj

       

Czerwiec

       

Lipiec

       

Sierpień

       

Wrzesień

       

Październik

       

Listopad

       

Grudzień

       

Razem

258 743 91  1092

 

 Zdarzenia w gminach - marzec 2020 r.

                               

Pożary

Miejscowe zagrożenia

Alarmy fałszywe

Razem

m. Bielsko-Biała

42 95 17 154

Bestwina

4 4 2 10

Buczkowice

18 8 2 28

Czechowice- Dz.

15 27 2 44

Jasienica

9 19 1 29

Jaworze

3 5 0 8

Kozy

5 3 0 8

Porąbka

10 8 1 19

m. Szczyrk

2 7 0 9

Wilamowice

5 4 2 11

Wilkowice

5 5 1 11