Stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) oraz na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2015r., poz. 2145), podaję do publicznej wiadomości informację o planowanych kontrolach zakładów zwiększonego ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej w roku 2017:

  1. LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o.; 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Łukasiewicza 2 – października 2017 r.
  2. Eaton Automotive Systems Sp. z o.o.; 43-382 Bielsko-Biała, ul. Rudawka 83 – listopad 2017 r.
  3. Aluprof S.A.; 43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 153 - listopad 2017 r.

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzane są na podstawie art. 23 ust. 3 pkt 4) Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 603) oraz art. 269 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.).