Stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) oraz na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2015r., poz. 2145), podaję do publicznej wiadomości informację o zakładach zwiększonego ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej zlokalizowanych na terenie miasta Bielska-Białej i powiatu bielskiego.

Lp. Oznaczenie prowadzącego zakład, jego miejsce zamieszkania lub siedziby oraz numer telefonu/faksu i adres e-mail Nazwa, siedziba, adres strony internetowej zakładu, jego numer telefonu/faksu i adres e-mail Nazwa powiatu, na terenie którego znajduje się zakład Data przedłożenia zgłoszenia zakładu Program zapobiegania awariom (PZA) Data ostatniej kontroli na terenie zakładu Data i numer decyzji komendanta wojewódzkiego PSP wydanych na podstawie art.264d ust.1 ustawy
Data złożenia PZA Data pozytywnego zaopiniowania PZA *) Data pozytywnego zaopiniowania zmian PZA *)
1. LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Łukasiewicza 2 LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o., ul. Łukasiewicza 2, 43-502 Czechowice – Dziedzice
www.lotos.pl
tel. +48 32 32 37 455, fax +48 32 32 37 236, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Powiat bielski 14.04.2008r. 14.04.2008r. 15.05.2008r. 23.05.2015r. 3-5.10.2016r. Decyzja znak WZ.02210.12.2014.PP z dnia 10.06.2014r, zmieniająca Decyzję nr 112/2010 z dnia 08.06.2010r.
2. EATON Automotive Systems Sp. z o.o.
43-382 Bielsko-Biała, ul. Rudawka 83;
tel. 334993507; fax 334993949
EATON Automotive Systems Sp. z o.o. 43-382 Bielsko-Biała,
www.eaton.pl
ul. Rudawka 83; tel. 334993507; fax 334993949
miasto Bielsko-Biała 06.07.2011r. 06.07.2011r. 08.08.2011r. 14.12.2015r. 2-4.11.2016r.  
3.

Aluprof S.A.,
43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 153

Aluprof S.A.,
43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 153
;
www.aluprof.eu
tel. 338195300; fax 338220512

miasto Bielsko-Biała 01.06.2016r. 01.06.2016r. 15.06.2016r. - 21-23.11.2016r.  

*) Jako datę pozytywnego zaopiniowania programu zapobiegania poważnym awariom (PZA) lub zmian do PZA należy przyjąć otrzymanie pisma od właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej o pozytywnym zaopiniowaniu programu zapobiegania poważanym awariom (PZA) lub pierwszy dzień roboczy następujący po upływie 30 dni od dnia złożenia PZA (zmian do PZA), jeśli w tym terminie właściwy organ Państwowej Straży Pożarnej nie wniósł do nich sprzeciwu w drodze decyzji.  

Szczegółowe informacje o działalności powyższych zakładów i zagrożeniach są publikowane w serwisach internetowych tych zakładów: