Kategoria: Dokumenty
Strona 1 z 2
Sortuj wg:
Daty | Wyświetleń
Plików:

FORMULARZ „INFORMOWANIA O PLANOWANYCH PRACACH KONSERWACYJNYCH SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ I MONITORINGU POŻAROWEGO” jest przeznaczony do zgłaszania planowanych prób i konserwacji systemów sygnalizacji pożarowej w przypadku, gdy są one podłączone do monitoringu pożarowego.

Informacja musi być przekazana w następujący sposób:

1. Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną przez Abonenta oraz zeskanowany druk powiadomienia o rozpoczęciu prób działania systemu sygnalizacji pożarowej (SSP)
i monitoringu pożarowego należy przesłać wyłącznie do Operatora, który następnie przesyła go do centrum odbiorczego alarmów pożarowych (COAP).

2. Informacje do centrum odbiorczego alarmów pożarowych (COAP) przesyłane są przez Operatora wyłącznie na wskazany w procedurze (uzgodniona z operatorami w dniu 19 lutego 2018r.) adres skrzynki pocztowej za potwierdzeniem odbioru wiadomości.

Niedopuszczalne jest aby Abonenci przesyłali informację bezpośrednio docentrum odbiorczego alarmów pożarowych (COAP), z pominięciem Operatora, a tym bardziej
w inny sposób do Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej. Takie informacje nie będą formalnym zgłoszeniem prac konserwacyjnych.

Information
Dodany 2019-06-24
Data modyfikacji 2019-06-24
Wersja:
Wielkość 29.34 KB
System Windows
Pobrany 111

FORMULARZ „INFORMOWANIA O ZAKOŃCZENIU PRAC KONSERWACYJNYCH SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ I MONITORINGU POŻAROWEGO” jest przeznaczony do zgłaszania zakończenia prób i konserwacji systemów sygnalizacji pożarowej w przypadku, gdy są one podłączone do monitoringu pożarowego.

Informacja musi być przekazana w następujący sposób:

1. Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną przez Abonenta oraz zeskanowany druk powiadomienia o zakończeniu prób działania systemu sygnalizacji pożarowej (SSP)
i monitoringu pożarowego należy przesłać wyłącznie do Operatora, który następnie przesyła go do centrum odbiorczego alarmów pożarowych (COAP).

2. Informacje do centrum odbiorczego alarmów pożarowych (COAP) przesyłane są przez Operatora wyłącznie na wskazany w procedurze (uzgodniona z operatorami w dniu 19 lutego 2018r.) adres skrzynki pocztowej za potwierdzeniem odbioru wiadomości.

Niedopuszczalne jest aby Abonenci przesyłali informację bezpośrednio do centrum odbiorczego alarmów pożarowych (COAP), z pominięciem Operatora, a tym bardziej
w inny sposób do Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej. Takie informacje nie będą formalnym zgłoszeniem zakończenia prac konserwacyjnych.

Information
Dodany 2019-06-24
Data modyfikacji
Wersja:
Wielkość 21.46 KB
System
Pobrany 90

Załacznik nr 1 (Formularz ofertowy) do ogłoszenia na dostawę oleju napędowego zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 10 marca 2014 roku pod numerem 79672 - 2014

Ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej KM PSP Bielsko-Biała

Information
Dodany 2019-06-24
Data modyfikacji 2019-06-24
Wersja:
Wielkość 95.13 KB
System
Pobrany 14

Załacznik nr 1 (Formularz ofertowy) do ogłoszenia na dostawę oleju napędowego zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 10 marca 2014 roku pod numerem 79672 - 2014

Ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej KM PSP Bielsko-Biała

Information
Dodany 2019-06-24
Data modyfikacji 2019-06-24
Wersja:
Wielkość 70.76 KB
System
Pobrany 11

Załacznik nr 3 (Formularz ofertowy) do ogłoszenia na dostawę oleju napędowego zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 10 marca 2014 roku pod numerem 79672 - 2014

Ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej KM PSP Bielsko-Biała

Information
Dodany 2019-06-24
Data modyfikacji 2019-06-24
Wersja:
Wielkość 44.07 KB
System
Pobrany 9

Załacznik nr 4 (Formularz ofertowy) do ogłoszenia na dostawę oleju napędowego zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 10 marca 2014 roku pod numerem 79672 - 2014

Ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej KM PSP Bielsko-Biała

Information
Dodany 2019-06-24
Data modyfikacji
Wersja:
Wielkość 59.72 KB
System
Pobrany 11

Załacznik nr 5 (Formularz ofertowy) do ogłoszenia na dostawę oleju napędowego zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 10 marca 2014 roku pod numerem 79672 - 2014

Ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej KM PSP Bielsko-Biała

Information
Dodany 2019-06-24
Data modyfikacji 2019-06-24
Wersja:
Wielkość 48.38 KB
System
Pobrany 12

Załacznik nr 6 (Formularz ofertowy) do ogłoszenia na dostawę oleju napędowego zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 10 marca 2014 roku pod numerem 79672 - 2014

Ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej KM PSP Bielsko-Biała

Information
Dodany 2019-06-24
Data modyfikacji
Wersja:
Wielkość 53.56 KB
System
Pobrany 10

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do ogłoszenia na dostawę oleju napędowego zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 10 marca 2014 roku pod numerem 79672 - 2014

Ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej KM PSP Bielsko-Biała

Information
Dodany 2019-06-24
Data modyfikacji
Wersja:
Wielkość 235.75 KB
System
Pobrany 11

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29. 01. 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami) na dostawę energii elektrycznej (CPV 09310000-5), znak MT.2370.15.13 z dnia 7 marca 2013 roku

Ogłoszenie

Information
Dodany 2019-06-24
Data modyfikacji
Wersja:
Wielkość 193.5 KB
System
Pobrany 13