W związku z uchylaniem się i w konsekwencji nie podpisaniem umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego p.n. "Remont części operacyjnej strażnicy JRG Nr 2 PSP Bielsko-Biała – etap II" przez Wykonawcę wybranego zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) tj. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Zofia Wołkowska, ul. Kupiecka 43, 43-300 Bielsko-Biała, (wyznaczony ostateczny termin na dzień 21. 05. 2015 r. godz. 12.00), Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.