Drukuj

W związku z uchylaniem się i w konsekwencji nie podpisaniem umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Remont części operacyjnej strażnicy JRG Nr 2 PSP Bielsko-Biała – etap II” przez firmę

Zakład Usług Instalacyjno-Budowlanych „KEWBUD” Krzysztof Paszewski
Sułkowice, ul. Centralna 42,
34-120 Andrychów
(wyznaczony termin na dzień 15.05.2015 r.),

zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny lub unieważnienia postępowania na podstawie przesłanek wskazanych w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych, tj. oferty firmy

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Zofia Wołkowska
ul. Kupiecka 43
43-300 Bielsko-Biała

i wyznacza termin podpisania umowy do dnia 21 maja 2015 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego (pok. nr 125, I piętro).