Drukuj

W dniu 9 marca 2015 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych ukazało się ogłoszenie nr  51164-2015 o zamówieniu na dostawę oleju napędowego.

W załącznikach znajdują się dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem.

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6