Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej informuje, że w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o naborze na stanowisko w służbie cywilnej wpłynęły 34 oferty.

Po weryfikacji dokumentów do kolejnego etapu naboru – testu wiedzy - zakwalifikowano następujących kandydatów:

Lp.

Nazwisko i imię

Nr ewid.

1

CZAJKA Aleksandra

3

2

PILARZ Szymon

30

Zasady dotyczące przeprowadzania testu wiedzy oraz rozmowy kwalifikacyjnej znajdują się pod adresem: http://www.straz.bielsko.pl/pobierz/finish/9-inne/52-zasady-naboru-na-wolne-stanowiska-w-korpusie-suby-cywilnej .

Termin przeprowadzenia TESTU WIEDZY
29 lipca 2014 roku, godz. 9.00,
sala narad Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej (III piętro),
43-300 Bielsko-Biała, ul. Leszczyńska 43

W tym samym dniu po ogłoszeniu wyników z testu wiedzy zostanie przeprowadzona ROZMOWA KWALIFIKACYJNA z Komendantem Miejskim PSP w Bielsku-Białej.