W dniu 13 maja 2014 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych ukazało się ogłoszenie nr 102859-2014 o zamówieniu na roboty budowlane dla zadania "Remont części operacyjnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2".

W załącznikach znajdują się dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem.

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (doc)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (pdf)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie (doc)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie (pdf)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie (doc)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie (pdf)

Załącznik nr 4 - Umowa

Załącznik nr 5 - Oświadczenie (doc)

Załącznik nr 5 - Oświadczenie (pdf)

Załącznik nr 6 - Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 7 - Przedmiar robót

Załącznik nr 8 - Projekt

Rysunek 3a do projektu

Załącznik nr 9 - Przedmiar robót- część elektryczna

Załącznik nr 10 - Zestawienie opraw

Załącznik nr 11 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót