Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju napędowego przeprowadzonego w trybie – przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1. Wybrano ofertę Nr 1 , jako najkorzystniejszą oraz spełniającą wszystkie wymagania SIWZ tj.:
FH-U „FEL-TANK” Felicjan Kawik
ul. Boczna 6, 44-240 Żory
Wartość przedmiotu zamówienia wynosi brutto: 160. 054, 49 zł - 100 punktów
słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt cztery zł 49/100

Wykaz pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z ich oceną:

Numer

oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena

Uzyskana liczba punktów

 
2

„PETROL” Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 90,
55-080 Kąty Wrocławskie


160 792, 20 zł

99, 54


3

Pol-Oil-Corporation” Sp. z o.o.
Stanisławowo
05-180 Pomiechówek


161 474, 40 zł

99, 12

 
4

„Arge Paliwa” Sp. z o.o.
ul. Wielicka 22A,
30-552 Kraków

 
160 693, 50 zł

99, 60

 
5

„Phoenix Business” Sp. z o.o.
ul. Kalinowa 9,
41-707 Ruda Śląska

 
163 495, 80 zł

97, 89


6

BORIM Sp. z o. o.
ul. Bielska 50,
43-200 Pszczyna

 
160 513, 52 zł

 
99, 71

2. Podczas przeprowadzonego postępowania nie została odrzucona żadna oferta.

3. W trakcie przeprowadzonego postępowania nie został wykluczony żaden Wykonawca.

Dokument w wersji pdf