DSC 2792W dniu 22 stycznia 2015 roku w sali OSP Wilkowice odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Emerytów i Rencistów PSP w Bielsku-Białej. Przy dużej frekwencji członków oraz zaproszonych gości, zebranie otworzył ustępujący prezes Koła kol. Jarosław Zabłocki. Odczytał sprawozdanie za rok 2014 oraz przedstawił skrótowo dorobek czteroletniej kadencji Zarządu. Kolejno głos zabierali: kol. Krzysztof Sromek (v-ce prezes), kol. Zbigniew Pęzioł (przewodniczący komisji rewizyjnej), który odczytał sprawozdanie za rok 2014 oraz zaproszony kol. Roman Szłapa (wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego).

W jawnych wyborach do Zarządu Koła nr 14 jednogłośnie zostali wybrani:
kol. Jarosław Zabłocki - Prezes,
kol. Krzysztof Sromek – v-ce Prezes,
kol. Andrzej Pająk - Sekretarz,
koleżanka Irena Kamińska – Skarbnik,
kol. Aleksander Radkowski – Członek zarządu,
kol. Wiesław Nowak-Beskidzki – Członek zarządu
kol. Marek Pacholski – Członek zarządu.
Spośród nowo wybranych członków Zarządu, wybrani zostali delegaci na Zjazd.

Wybrana również została na kolejną kadencję Komisja Rewizyjna w składzie:
kol. Zbigniew Pęzioł – Przewodniczący,
kol. Stanisław Kucharczyk – Członek komisji,
kol. Krzysztof Buratowski – Członek komisji.

Zebranie zaszczycili swą obecnością: Śląski Komendant Wojewódzki nadbryg. Marek Rączka, Komendant Miejski st. bryg. Adam Caputa wraz z zaproszonymi gośćmi z Komendy Miejskiej w Bielsku-Białej oraz wspomniany już V-ce Prezes ZEiRP RP kol. Roman Szłapa.

Koło nr 14 w Bielsku-Białej liczy sobie obecnie 121 członków i jest najliczniejszym Kołem w województwie śląskim.

Na naszym spotkaniu, przedstawiony został również program kwietniowej wycieczki w rejony Wrocławia i Wałbrzycha. Na wycieczkę tą zapisały się już 63 osoby. (Autobus liczy tylko 50 miejsc). Niespotykanie duża frekwencja.

W części artystycznej spotkania wystąpił kwintet smyczkowy „Galicja” z Bielska-Białej grający pięknie kolędy, których treść z załączonych śpiewników mogli wspólnie śpiewać uczestnicy spotkania. Wystąpił również grający na gitarze i śpiewający przyśpiewki góralskie, opowiadający góralskie kawały bajarz i gawędziarz z Wilkowic. Niektórzy uczestnicy spotkania nie mogli oprzeć się pokusie tańca.

Dziękujemy wszystkim za przybycie oraz strażacką dyscyplinę!
Nowo wybrany Zarząd Koła Emerytów i Rencistów PSP w Bielsku-Białej.

{phocagallery view=category|categoryid=45}