paragrafOtrzymaliśmy informację z Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów PSP o podjęciu akcji protestacyjnej w sprawie obniżenia naszego odpisu na fundusz socjalny o 50%.
Wspólnie, wraz z organizacjami emerytów Policji i Straży Granicznej postanowiono uruchomić nową formę protestu polegającą na zbieraniu podpisów pod petycją w tej sprawie do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

W załączeniu do pobrania pismo informacyjne w przedmiotowej sprawie.

W związku z powyższym prosimy naszych emerytów i rencistów, którzy przypadkiem lub celowo znajdą się w sekretariacie Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej ul. Leszczyńska 43, o przyłączenie się do akcji i złożenie swego podpisu na liście protestacyjnej. Lista społecznego protestu obywateli znajduje się w sekretariacie Komendy Miejskiej PSP.