wykrzyknikInformujemy, że członkowie naszego Koła, którzy nie uiścili składek członkowskich za lata 2010 i 2011, zostali skreśleni z listy. Osoby, które zalegają ze składką za rok 2012-ty powinny dokonać wpłaty najpóźniej do Dnia Strażaka bieżącego roku. Po tym terminie również zostaną skreśleni z listy członków Koła nr 14 w Bielsku-Białej. Skreślenie z listy nie jest czynnością nieodwracalną. W każdym momencie można kolejny raz podpisać deklarację członkowską, uiścić opłatę wstępną i zapłacić nową składkę.

Jak już informowaliśmy w poprzednim ogłoszeniu, składki odprowadzane są do Zarządu Głównego na podstawie aktualnej listy członków, a nie na podstawie rzeczywiście dokonanych przez naszych członków wpłat. Zarząd nasz, musi więc dopłacać za osoby, które nie wywiązały się z opłaceniem składki w terminie.
Przypominamy, że od stycznia 2013 r. roczna składka członkowska wynosi 30,00 zł.