banknotyZarząd naszego Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP przypomina o możliwości skorzystania przez naszych członków z funduszu świadczeń socjalnych.
Do takich należą:
Zapomoga pieniężna, dopłata do kosztów leczenia, dopłata do kosztów pogrzebu, dopłata do kosztów wypoczynku indywidualnego, dopłata do zorganizowanego wypoczynku dzieci, dopłata do korzystania z różnych form działalności kulturalno-oświatowej.
Jak dotąd, niewielu członków naszego Koła skorzystało z tego rodzaju świadczenia, a żaden z korzystających nie otrzymał odmowy jego przyznania. Warto zatem skorzystać z tej możliwości. Zachęcamy gorąco.

Wniosek taki można pobrać w Sekretariacie Komendy PSP. Wzór wniosku znajduje się także tutaj (pobierz plik).
Do wniosku należy dołączyć także opinie: Komendanta Miejskiego PSP i Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.

Prosimy również naszych członków o wskazanie tych osób, które może się wstydzą korzystać z tego rodzaju świadczeń, a którym oferowane świadczenia mogą w znacznym stopniu pomóc w jakże różnych sytuacjach życiowych.