wykrzyknikInformujemy, że członkowie naszego Koła, którzy nie uiścili składek członkowskich za lata 2010 i 2011, zostali skreśleni z listy. Osoby, które zalegają ze składką za rok 2012-ty powinny dokonać wpłaty najpóźniej do Dnia Strażaka bieżącego roku. Po tym terminie również zostaną skreśleni z listy członków Koła nr 14 w Bielsku-Białej. Skreślenie z listy nie jest czynnością nieodwracalną. W każdym momencie można kolejny raz podpisać deklarację członkowską, uiścić opłatę wstępną i zapłacić nową składkę.

Jak już informowaliśmy w poprzednim ogłoszeniu, składki odprowadzane są do Zarządu Głównego na podstawie aktualnej listy członków, a nie na podstawie rzeczywiście dokonanych przez naszych członków wpłat. Zarząd nasz, musi więc dopłacać za osoby, które nie wywiązały się z opłaceniem składki w terminie.
Przypominamy, że od stycznia 2013 r. roczna składka członkowska wynosi 30,00 zł.

Spotkanie noworoczneW dniu 17 stycznia 2013 r. w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Straconce odbyło się spotkanie emerytów i rencistów Koła nr 14 w Bielsku-Białej. W spotkaniu wraz z emerytami i zaproszonymi gośćmi uczestniczyło ponad 100 osób. (Liczba członków bielskiego Koła Emerytów rośnie z roku na rok). Między innymi, wśród zaproszonych gości, swą obecnością uświetnił nasze spotkanie Komendant Miejski PSP w Bielsku-Białej st.bryg. Adam Caputa wraz z pracownikami Komendy Miejskiej, a także Członek Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów RP kolega Roman Szłapa.

paragrafJak wiemy, Trybunał Konstytucyjny zasądził na naszą niekorzyść skargę związaną z waloryzacją kwotową emerytur. Pobierz i zapoznaj się z pismem Prezesa naszego Związku Albina Piątkowskiego (plik do pobrania).

Jeśli wystosowałeś pozew do Sądu w tej sprawie i zdecydowałeś się go wycofać, tu pobierz gotowy druk dotyczący cofnięcia pozwu (plik do pobrania).

Jeśli interesuje Cię fakt, iż sprawa waloryzacji naszych emerytur w zasadzie na tym się nie kończy, zapoznaj się z kolejnym pismem wystosowanym do Rzecznika Praw Obywatelskich Pani prof. Ireny Lipowicz (plik do pobrania).

Rynek sandomMamy przyjemność zaprosić chętnych Członków naszego Koła oraz pracowników służby czynnej, na dwudniową wycieczkę autokarową w rejon Sandomierza, którą planujemy w dniach 21 i 22 kwietnia 2013 roku.
(Tu pobierz szczegółowy plan wycieczki)

Łączny koszt wycieczki od uczestnika - 140,00 zł.

Kwota ta obejmuje transport, ubezpieczenie, przewodnika, nocleg, wyżywienie, wieczorek taneczny oraz wszelakie bilety wstępu.
W związku z płatną rezerwacją miejsc hotelowych, prosimy chętnych o wpłatę zaliczki w wysokości 50,00 zł od uczestnika w sekretariacie Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej ul. Leszczyńska 43 do dnia 1 marca 2013 roku. Pozostała część kwoty zostanie zebrana w dniu wycieczki w autokarze.

UWAGA! Wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

                                                                                  Zapraszamy serdecznie
                                                                                  Zarząd Koła nr 14

banknotyZarząd naszego Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP przypomina o możliwości skorzystania przez naszych członków z funduszu świadczeń socjalnych.
Do takich należą:
Zapomoga pieniężna, dopłata do kosztów leczenia, dopłata do kosztów pogrzebu, dopłata do kosztów wypoczynku indywidualnego, dopłata do zorganizowanego wypoczynku dzieci, dopłata do korzystania z różnych form działalności kulturalno-oświatowej.
Jak dotąd, niewielu członków naszego Koła skorzystało z tego rodzaju świadczenia, a żaden z korzystających nie otrzymał odmowy jego przyznania. Warto zatem skorzystać z tej możliwości. Zachęcamy gorąco.

Wniosek taki można pobrać w Sekretariacie Komendy PSP. Wzór wniosku znajduje się także tutaj (pobierz plik).
Do wniosku należy dołączyć także opinie: Komendanta Miejskiego PSP i Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.

Prosimy również naszych członków o wskazanie tych osób, które może się wstydzą korzystać z tego rodzaju świadczeń, a którym oferowane świadczenia mogą w znacznym stopniu pomóc w jakże różnych sytuacjach życiowych.