DSC5417bZgodnie z programem, grupa naszych emerytów wraz z osobami towarzyszącymi udała się na planowaną wycieczkę do Wrocławia. Po drodze odwiedzono miejscowość Świdnica, a tam Kościół Pokoju oraz malowniczą świdnicką starówkę. Kolejnym punktem programu był znany zamek Książ nieopodal Wałbrzycha. Spędziliśmy tam ponad 2 godziny zwiedzając komnaty zamkowe, podziemia, ogrody, słuchając zajmujących opowieści pani przewodnik, z którą kolega Krzysztof (bo to już tradycja) nie omieszkał się sfotografować.

ZamekKsiazDZIEŃ PIERWSZY 26.04.2015
7.00 Wyjazd z Bielska-Białej spod Komendy Miejskiej PSP ul. Leszczyńska 43 i przejazd do Świdnicy (prosimy o punktualne przybycie na miejsce wyjazdu)
11.00-11.30zwiedzanie Kościoła Pokoju pw. Św, Ducha (jest zabytkowym budynkiem sakralnym wybudowanym na mocy porozumień pokoju westfalskiego zawartego w 1648 i kończącego wojnę trzydziestoletnią. Zbór z racji dużego znaczenia dla kultury i dziedzictwa ludzkości, wpisano na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO)

pck kropelkaCzłonek naszego Koła Emerytów kolega Jan Mrzyk, wyszedł z propozycją, by na naszej stronie informacyjnej zamieścić kilka słów o możliwości otrzymania krwi w przypadkach, kiedy transfuzja jest niezbędna i z różnych przyczyn musi być wykonana bardzo szybko.
Kolega Jan Mrzyk, od lat jest Prezesem Klubu Honorowych Krwiodawców w Jasienicy. Jego początek z honorowym dawstwem krwi datuje się od 1974 roku.

DSC 3954W dniu 17.05.2015r. w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Katowicach odbył się V Wojewódzki Zjazd Delegatów ZEiRP RP, w którym uczestniczyli również delegaci naszego Koła.
Otwarcia Zjazdu dokonał Prezes ZW kol. Jerzy Drozdek. Prezes kol. Jerzy Drozdek odczytał sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu Wojewódzkiego. Przedstawiono również sprawozdania z działalności Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, Komisji Socjalnej, a także z działalności finansowej Zarządu Wojewódzkiego. Udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi.

DSC 2792W dniu 22 stycznia 2015 roku w sali OSP Wilkowice odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Emerytów i Rencistów PSP w Bielsku-Białej. Przy dużej frekwencji członków oraz zaproszonych gości, zebranie otworzył ustępujący prezes Koła kol. Jarosław Zabłocki. Odczytał sprawozdanie za rok 2014 oraz przedstawił skrótowo dorobek czteroletniej kadencji Zarządu. Kolejno głos zabierali: kol. Krzysztof Sromek (v-ce prezes), kol. Zbigniew Pęzioł (przewodniczący komisji rewizyjnej), który odczytał sprawozdanie za rok 2014 oraz zaproszony kol. Roman Szłapa (wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego).