Strona Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku- Białej składa się z następujących stron www:

  • BIP KM PSP Bielsko-Biała, gdzie znajdują się informacje na temat nazwy jednostki, adresu i telefonów kontaktowych, podstawy prawnej działalności,
  • Ogłoszenia, gdzie znajduje się wykaz zamówień publicznych sporządzanych przez jednostkę, a także inne informacje publiczne i ogłoszenia,
  • Organizacja, gdzie przedstawiona jest organizacja jednostki a także kompetencje i zadania poszczególnych komórek wewnętrznych,
  • Kierownictwo, gdzie znajdziemy adresy i telefony kontaktowe kadry kierowniczej jednostki,
  • Prewencja, gdzie znajdziemy informacje Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej,
  • Budżet, gdzie przedstawiony jest budżet jednostki i stan jego realizacji.

Na stronie znajduje się także odnośnik do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej.