Sprawozdanie finansowe 2018 - skan 1

Sprawozdanie finansowe 2018 - skan 2

Sprawozdanie finansowe 2018 - skan 3

Wykonanie budżetu na rok 2018 wyniosło:

17.889.773,62 zł (99,99% planu), z czego:

 • 14.748.600,53 zł na wydatki płacowe, co stanowi 100% planowanych wydatków płacowych,
 • 2.973.613,51 zł na wydatki bieżące pozostałe, co stanowi 99,99% planowanych wydatków bieżących,
 • 167.559,58 zł na wydatki bieżące remontowe, co stanowi 100,00% planowanych wydatków remontowych.

Wykonanie budżetu na rok 2016 wyniosło:

15.728.466,54 zł (99,99% planu), z czego:

 • 13.540.281,41 zł na wydatki płacowe, co stanowi 99,99% planowanych wydatków płacowych,
 • 2.046.487,73 zł na wydatki bieżące pozostałe, co stanowi 99,97% planowanych wydatków bieżących,
 • 141.697,40 zł na wydatki bieżące remontowe, co stanowi 100,00% planowanych wydatków remontowych.

Wykonanie budżetu na rok 2017 wyniosło:

16.653.585,30 zł (99,99% planu), z czego:

 • 14.467.092,08 zł na wydatki płacowe, co stanowi 100% planowanych wydatków płacowych,
 • 2.065.239,08 zł na wydatki bieżące pozostałe, co stanowi 99,99% planowanych wydatków bieżących,
 • 121.254,14 zł na wydatki bieżące remontowe, co stanowi 100,00% planowanych wydatków remontowych.

Wykonanie budżetu na rok 2015 wyniosło:

15.069.875,17 zł (100,00% planu), z czego:

 • 13.092.868,16 zł na wydatki płacowe, co stanowi 100,00% planowanych wydatków płacowych,
 • 1.850.306,85 zł na wydatki bieżące pozostałe, co stanowi 100,00% planowanych wydatków bieżących,
 • 126.700,16 zł na wydatki bieżące remontowe, co stanowi 100,00% planowanych wydatków remontowych.