stypuła 6Po ponad trzydziestu pięciu latach służby w Państwowej Straży Pożarnej na zasłużone zaopatrzenie emerytalne odszedł zastępca komendanta miejskiego PSP w Bielsku-Białej – st. bryg. Zdzisław Stypuła.

W siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej w dniu 29 lipca 2016 r. odbyło się uroczyste pożegnanie st. bryg. Zdzisława Stypuły. Za służbę i poświęcenie dla ochrony przeciwpożarowej odchodzącemu na emeryturę dziękowali m.in.: śląski komendant wojewódzki PSP– nadbryg. Marek Rączka, komendant miejski PSP w Bielsku-Białej - st. bryg. Adam Caputa, przedstawiciele zarządu miejskiego ZOSP RP, przedstawiciele związku emerytów i rencistów pożarnictwa RP oraz pozostali licznie przybyli goście.

Odchodzący st. bryg. Zdzisław Stypuła podziękował wszystkim tym, z którymi współpracował przez te wszystkie lata i powiedział, że jego służba na rzecz ochrony przeciwpożarowej się nie kończy, gdyż w dalszym ciągu będzie sprawował funkcję komendanta gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Bielsku-Białej.

stypuła 4stypuła 3stypuła 2stypułastypuła 1stypuła 5