KM PSP Bielsko.009119 maja 2016 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej odbyły się uroczystości z okazji Dnia Strażaka.

W uroczystościach wzięli udział zaproszeni goście, między innymi:
• Jan Chrząszcz - wicewojewoda Śląski,
• nadbryg. Marek Rączka - Śląski Komendant Wojewódzki PSP
• dh Jerzy Szkatuła- Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. śląskiego,
• proboszcz parafii Bielsko-Biała Leszczyny oraz strażacy kapelani,
• przedstawiciele służb mundurowych,
• władze administracyjne i samorządowe miasta Bielsko-Biała i powiatu bielskiego,
• dyrektorzy i prezesi jednostek współdziałających z Państwową Strażą Pożarną,
• strażacy Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych,
• strażacy emeryci.

 

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Kościele Chrystusa Króla na Leszczynach. Po mszy św. uczestnicy udali się na plac przed Komendą Miejską PSP w Bielsku-Białej, gdzie odbyły się główne obchody z okazji Dnia Strażaka. Gości przywitał st. bryg. Adam Caputa – Komendant Miejski PSP w Bielsku-Białej., który powiedział między innymi: „Minął kolejny rok funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej na naszym terenie. W tym czasie udało się nam zakończyć drugi etap remontu JRG nr 2, pozyskano nowy sprzęt w tym trzy samochody ratowniczo -gaśnicze, ale przede wszystkim zrealizowano wyczekiwaną od kilku lat inwestycję tj. Centrum Zarządzania Kryzysowego wspólnego dla miasta i powiatu, połączonego ze Stanowiskiem Kierowania Komendanta Miejskiego PSP. Nie byłoby to możliwe gdyby nie wsparcie Komendy Głównej i Wojewódzkiej PSP, jednostek samorządu terytorialnego na czele z samorządem Bielska-Białej i powiatu bielskiego oraz życzliwych dla naszych działań zakładów pracy i przedsiębiorstw. 

W trakcie uroczystości Medalami za Długoletnią Służbę nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczonych zostało 28 funkcjonariuszy, w tym 8 z Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej. Minister Spraw Wewnętrznych wyróżnił st. ogn. Rafała Kasperka, st. ogn. Zbigniewa Szymańskiego oraz st. str. w st. spocz. Zbigniewa Wyrobka Brązowymi Odznakami Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej.

Srebrnym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju nadanym przez Ministra Obrony Narodowej został odznaczony st. bryg. Krzysztof Grygiel – Zasępca Komendanta Miejskiego PSP w Bielsku-Białej.

St. bryg. Adam Caputa został wyróżniony Brązową Odznaką za Zasługi w Pracy Penitencjarnej nadaną przez Ministra Sprawiedliwości.

Złotym Znakiem Związku OSP RP nadanym przez Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP odznaczony został dh Józef Distel, z kolei druh Ryszard Macura otrzymał Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacnianiu Związku.

W dalszej części uroczystości wręczono: 33 nominacje na wyższe stopnie: aspiranckie, podoficerskie i szeregowe oraz medale, odznaki i inne wyróżnienia dla strażaków i osób wspierających działania straży pożarnej na terenie województwa: 13 medali za zasługi dla pożarnictwa, 4 medale za zasługi dla ochotniczego pożarnictwa bielskiego, 4 odznaki za wysługę lat, 2 odznaki za zasługi dla związku emerytów i rencistów pożarnictwa oraz 2 Dyplomy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Po zakończeniu części oficjalnej Komendant Miejski PSP st. bryg. Adam Caputa podziękował wszystkim za liczne przybycie oraz złożył gratulacje odznaczonym strażakom, a także zaprosił wszystkich na tradycyjną "strażacką" grochówkę i koncert Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej z Kaniowa.

{phocagallery view=category|categoryid=56}