zagrożenie pożaroweFala upałów przechodząca przez Polskę sprawiła, że na terenach leśnych ściółka jest bardzo sucha oraz utrzymuje się duże zagrożenie pożarowe.

W sobotę po południu oficer dyżurny stanowiska kierowania odebrał zgłoszenie o pożarze lasu w okolicach Błatniej. Dokładna lokalizacja pożaru była utrudniona ze względu na brak dróg dojazdowych, duże nachylenie stoku oraz silne zalesienie terenu.

Paliło się poszycie lasu na powierzchni około 20 arów w okolicach czerwonego szlaku turystycznego poniżej schroniska na Błatniej. Strażacy gasili ogień przy użyciu tłumic i prądów wody. Pożar był bardzo trudny do ugaszenia ze względu na bardzo wysokie temperatury oraz suchą jak pieprz ściółkę leśną. W trakcie działań stworzono punkt czerpania wody na potoku w Jaworzu Nałężu , natomiast woda była dowożona w miejsce pożaru dwoma samochodami gaśniczymi.

Po ugaszeniu pożaru, OSP Jaworze sprawiło zbiornik brezentowy, który napełniono wodą i pozostawiono służbie leśnej do ewentualnego dogaszenia powstających zarzewi ognia. Na miejscu akcji pozostały do niedzieli osoby z nadleśnictwa, które dozorowały miejsce po pożarze. Działania trwały blisko 6 godzin i wzięło w nich udział 12 jednostek straży pożarnej, GOPR oraz służba leśna. Prawdopodobną przyczyną pożaru było zaprószenie ognia przez osoby nieustalone.

Straż pożarna apeluje o rozwagę podczas spacerów lub wypoczynku na łonie natury. Obecnie nawet najmniejsze źródło ognia może spowodować duży pożar lasu stwarzający zagrożenie dla ludzi oraz środowiska naturalnego.

Pożary lasów rozwijają się bardzo szybko powodując zagrożenie dla ludzi przebywających w lesie oraz budynków sąsiadujących z terenami leśnymi. Ponadto pożary w lasach powodują bardzo duże zadymienie, niebezpieczne dla ruchu drogowego.

Najczęstszymi przyczynami pożarów w lasach są:

  • palone w pobliżu lasu ogniska,
  • niedopałki papierosów porzucone w lesie lub w pobliżu,
  • nie dogaszone zapałki wyrzucane z przejeżdżających pojazdów,
  • przerzuty ognia z palących się traw (w wyniku wypalania),
  • iskry z pojazdów szynowych i innych,
  • umyślne podpalenia.

Aby uniknąć pożarów w lasach apelujemy do wszystkich przebywających na tych terenach o przestrzegania podstawowych zasad:

W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu zabronione jest:

  • rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi,
  • wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych,
  • palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.

W parkach narodowych poruszajmy się tylko po wyznaczonych szlakach. Wcześniej jednak należy dowiedzieć się o stopniu zagrożenia pożarowego lasu, jaki obowiązuje w danym dniu i dostosować się do niego - być może ogłoszono zakaz wstępu do lasu. Nie wchodźmy na uprawy leśne i do młodników o wysokości do 3 m. Poruszajmy się samochodami tylko drogami oznakowanymi drogowskazami.

Zdjęcie: Instytut Badawczy Leśnictwa http://bazapozarow.ibles.pl/zagrozenie/index.php 

20150808 19251220150808 19252620150808 19253220150808 19254320150808 192552