protestStrażacy z Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej włączyli się w rozpoczynającą się dzisiaj akcję protestacyjną.

W dniu 23 czerwca br. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność przy KM PSP w Bielsku-Białej podjęła uchwałę o włączeniu się do akcji protestacyjnej. Akcja podejmowana jest wobec braku odpowiedzi Ministra Spraw Wewnętrznych w stosunku do żądań zgłoszonych prze związek w kwestii:

  1. Zabezpieczenia środków finansowych przez MSW na rzecz wypłaty dodatku wysługi lat dla strażaków, którzy pełnią służbę dłużej niż 21 lat.
  2. Rewaloryzacji funduszy wynagrodzeń oraz budżetów Komend Miejskich/Powiatowych z tytułu inflacji za lata 2008-2014.
  3. Potwierdzenia założeń do ustawy modernizacyjnej na lata 2016 i dalsze planowanej przez MSW.

Akcja będzie polegała na rozwieszeniu flag i transparentów związkowych na budynkach i obiektach KM PSP w Bielsku-Białej.