wóz strażackiPodczas minionej doby strażacy wyjeżdżali trzykrotnie do pożarów sadzy. Od początku roku w naszym mieście i powiecie odnotowano już 60 takich pożarów.

Wczoraj późnym wieczorem strażacy zostali wezwani do pożaru sadzy w budynku jednorodzinnym w Wilkowicach, gdzie prawdopodobnie od pożaru sadzy w kominie zapaliła się drewniana podłoga przylegająca do komina. W budynku panowało silne zadymienie. Ratownicy ugasili pożar, a następnie przystąpili do demontażu nadpalonych elementów podłogi i wyniesieniu ich na zewnątrz. Po ugaszeniu pożaru pomieszczenie oddymiono i przewietrzono. W działaniach wzięły udział 4 jednostki straży pożarnej.

 

PRZYPOMINAMY !!!

Przepisy zobowiązują do czyszczenia kominów! Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719), w obiektach w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

  • co najmniej raz na trzy miesiące w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
  • co najmniej raz na sześć miesięcy w domach opalanych paliwem płynnym i gazowym,
  • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych,
  • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.