pomiar tlenkuAura za oknem coraz bardziej wiosenna, a mimo to bielscy strażacy cały czas wyjeżdżają do zdarzeń związanych z uwalnianiem się groźnego gazu jakim jest czad.

W sobotę dwie kobiety w wieku 23 i 30 lat podtruły się czadem, w jednym z mieszkań budynku wielorodzinnego przy ulicy Ratuszowej w Bielsku-Białej. Kiedy strażacy dokonali pomiarów, okazało się że w pomieszczeniu łazienki stężenie tlenku węgla przekracza 25 razy  dopuszczalną wartość. Taka wartość może wywołać u człowieka bardzo silny ból głowy. Strażacy wyprowadzili na korytarz, znajdujące się wewnątrz osoby i przystąpili do wietrzenia mieszkania. Wezwano pogotowie ratunkowe, któremu przekazano poszkodowane osoby. Następnie strażacy sprawdzili sąsiednie mieszkania wynik wskazywał 0 ppm CO. Prawdopodobną przyczyną zdarzenia była niedrożność przewodu spalinowego.

 

W obecnym sezonie grzewczym strażacy interweniowali, w tego typu zdarzeniach już 78 razy, w których 75 osób, w tym 24 dzieci z objawami zatrucia tlenkiem węgla zabrano do szpitala. W porównaniu z ubiegłym sezonem grzewczym liczba działań podjętych przez bielską straż pożarną wzrosła.

Strażacy radzą.

Bezpieczny komin - o tym musisz pamiętać

Obowiązkowe czynności profilaktyczne właściciela lub zarządcy obiektu polegają na zlecaniu (dopilnowaniu):

  • Okresowych kontroli przewodów kominowych raz w roku przez uprawnioną osobę - mistrza kominiarskiego;
  • czyszczenia kominów:
    • dymowych – z palenisk opalanych paliwem stałym – co najmniej raz na trzy miesiące,
    • spalinowych – z palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym – co najmniej raz na pół roku;

 

  • okresowej kontroli instalacji gazowej przez osobę mającą wymagane uprawnienia zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane;
  • systematycznej obsługi konserwacyjnej urządzeń grzewczych zgodnie z zaleceniami instrukcji producenta.