wyburzenieW sobotę bielscy strażacy zostali wezwani do zdarzenia w Bielsku-Białej przy ulicy Jana III Sobieskiego, gdzie doszło do oderwania fragmentu ściany szczytowej niezamieszkałego budynku.

Fragment ściany odchylił się od pionu, szerokość powstałej w ten sposób szczeliny wynosiła około 10 cm. Pochylona ściana zagrażała zawaleniem się na przyległą drogę dojazdową. Na miejscu zdarzenia był obecny Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz Inspektor Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Podczas przeprowadzonego rozpoznania z użyciem drabiny mechanicznej, na miejscu zdarzenia pojawił się przedstawiciel właściciela obiektu, który został zobowiązany do zapewnienia firmy budowlanej, która w określonym przez Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Inspektora Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zakresie dokona prac rozbiórkowych.

 

Około godziny 18:00 prace rozbiórkowe rozpoczęła firma budowlana. W czasie wykonywania czynności rozbiórkowych ściany szczytowej budynku, ze względu na zły stan techniczny, ściana zawaliła się do wysokości około 2,5 metra od poziomu terenu. Po konsultacji z PINB operator koparki usunął luźne elementy ściany, następnie zabezpieczono przyległą drogę dojazdową przed wejściem osób postronnych poprzez zatarasowanie wejść na teren deskami. Po zakończeniu prac miejsce zostało oznakowane i zabezpieczone tablicami informacyjnymi. W działaniach trwających cztery i pół godziny wzięło udział 6 jednostek straży pożarnej.

Zdjęcie: Mirosław Jamro, portal bielsko.biala.pl