QuestCityQuestCity jest bezpłatną grą edukacyjną, która uczy dzieci bezpiecznych zachowań na wypadek wystąpienia różnorodnych zdarzeń niebezpiecznych. Stworzono ją aby motywować i przyciągać zainteresowanie młodych Europejczyków tematyką bezpieczeństwa osobistego, jak również bezpieczeństwa naszego najbliższego otoczenia. Gra jest dostępna obecnie w 10 językach. Współtwórcą gry- w ramach projektu współfinansowanego z Programu Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”- jest Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie.

W grze gracz gromadzi doświadczenie oraz wirtualne dukaty, które przyznawane są mu i kumulowane na jego koncie po każdym rozwiązanym zdarzeniu. Te osiągnięcia promują gracza do udziału w wyższych poziomach gry, a także predysponują go do nowych, bardziej wymagających zadań. Głównym celem QuestCity jest udostępnienie atrakcyjnego i ekscytującego nieformalnego narzędzia edukacyjnego w postaci gry skierowanej głównie do dzieci w wieku od 8 do 12 lat (praktycznie gra nie ma ograniczeń wiekowych). Podstawowa idea gry to wypracowanie u gracza odpowiednich zachowań w oparciu o umiejętność przewidywania niebezpieczeństwa oraz wiedzy na temat prawidłowych reakcji w trudnych sytuacjach. Gra internetowa ma na celu stworzenie mentalnego pomostu umożliwiającego transfer wiedzy uzyskanej w świecie gry na rzecz jej zastosowania w rzeczywistych zdarzeniach niebezpiecznych, z którymi możemy się spotkać na co dzień.

Strona internetowa gry: www.questcity.eu

Więcej informacji o grze w serwisie SGSP