Waldemar Rybkowski BielskoW dniu 5 lipca 2014 roku w wieku 67 lat zmarł Ś.P. st. bryg. w st. spocz. Waldemar Rybkowski- były Komendant Wojewódzki Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej.

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w dniu 12 lipca 2014 roku (sobota) o godzinie 1210 w Kaplicy Cmentarza Komunalnego w Koninie- Morzysławiu, przy ul. Staromorzysławskiej 5.

 

 

Ś.P. Waldemar Rybkowski urodził się 1 stycznia 1947 roku w Karczmiskach, powiat Opole Lubelskie, województwo lubelskie. Szkołę podstawową w okolicznych Słotwinach ukończył w roku 1960, po czym przeniósł się do Lublina, gdzie rozpoczął naukę w Technikum Chemicznym nr 2. Po otrzymaniu świadectwa dojrzałości od 1 września 1965 roku rozpoczął naukę w Szkole Oficerów Pożarnictwa w Warszawie, którą zakończył 1 września 1968 roku uzyskując kwalifikacje oficera Korpusu Technicznego Pożarnictwa i otrzymując stopień starszego aspiranta pożarnictwa. Podczas nauki w szkole od 1 września 1967 roku rozpoczyna służbę w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Poznaniu. Od 1 października 1968 roku przenosi się do Wolsztyna, gdzie 1 lipca 1969 roku zostaje powołany na stanowisko Powiatowego Komendanta Straży Pożarnej i Komendanta Zawodowej Straży Pożarnej, a od 1 czerwca 1975 roku Komendanta Rejonowego Straży Pożarnej. Po niemal siedmiu latach przenosi się do Konina i 1 lutego 1976 roku rozpoczyna służbę w miejscowej Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnej jako Kierownik Służby Operacyjnej. Kształci się dalej i dnia 16 czerwca 1978 roku kończy studia w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej otrzymując tytuł inżyniera pożarnictwa.
10 stycznia 1980 roku zostaje powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej w Koninie.

Dnia 1 maja 1988 roku Komendant Główny powołuje płk. poż. Waldemara Rybkowskiego na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, a dnia 1 lipca 1992 roku na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej. Na emeryturę przechodzi 30 kwietnia 1998 roku.

Podczas jego służby w Bielsku-Białej i dzięki jego osobistemu zaangażowaniu w 1989 roku zaadaptowano pomieszczenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniakowie na Ośrodek Wypoczynkowy dla strażaków, a w roku 1991 został oddany do użytku obiekt Zawodowej Straży Pożarnej w Żywcu.
Kierował wieloma akcjami ratowniczo- gaśniczymi, m.in.: w Zakładach Chemicznych Oświęcim w 1992 roku, pożar samochodu cysterny paliwowej w Kętach dnia 16 lutego 1996 roku, akcja przeciwpowodziowa we wrześniu 1996 roku w Żywcu i Oświęcimiu.
Odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi, m.in.: Złoty Krzyż Zasługi (1985r.), Krzyż Orderu Odrodzenia Polski (1996r.), Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa (1981r.), Złoty Znak Związku OSP (1996r.).

Ś.P. st. bryg. w st. spocz. Waldemar Rybkowski pozostawił pogrążonych w smutku Żonę, Córkę, Syna i Wnuczki.