akcja gaśnicza 1Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Spowodowane jest to, niestety, wypalaniem traw i pozostałości roślinnych. Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności, która ze względu na występujące w tym czasie okresy wegetacji stanowi doskonałe podłoże palne. W zestawieniu z dużą aktywnością czynnika ludzkiego w tej dziedzinie (za ponad 94% przyczyn ich powstania odpowiedzialny jest człowiek), skutkuje to gwałtownym wzrostem pożarów.

Do dnia wczorajszego w roku 2014 do pożarów traw bielscy strażacy byli alarmowani już 101 razy na ogółem 541 zdarzenia. Taka liczba stanowi ok. 43% wszystkich pożarów w powiecie bielskim i mieście Bielsko-Biała w tym czasie. Najwięcej tego typu zdarzeń odnotowano w: Bielsku-Białej (37 pożary), gminie Buczkowice (31 pożarów) i gminie Porąbka (19 pożarów). Najwięcej pożarów traw odnotowano w marcu- 59, nieco mniej w lutym- 33. Dodatkowo w tym czasie odnotowano podobne pożary związane z paleniem się: drzew- 3 przypadki, stogów siana- 1 przypadek i upraw rolnych- 1 przypadek.

Od kilku lat co roku palące się trawy stanowią duży procent wszystkich odnotowanych pożarów w naszym rejonie. W roku 2010 bielscy strażacy odnotowali ich 180 na 781 wszystkich pożarów (ok. 23%), w roku 2011 było ich 227 na 861 wszystkich pożarów (ok. 26%). Najwięcej, bo aż 346 było pożarów traw w roku 2012, co przy 950 wszystkich pożarach stanowiło aż 36%. W roku 2013 było ich 131 na 675 wszystkich pożarów (ok. 19%), co było z kolei najmniejszą ilością, spowodowaną długą zimą i mokrą wiosną.

Przypominamy!

Wypalanie pozostałości roślinnych na łąkach, pastwiskach, wrzosowiskach, torfowiskach, nieużytkach, w rowach i na pasach przydrożnych jest prawnie zabronione. W stosunku do osób naruszających wyżej wymienione zasady mogą być stosowane sankcje karne określone w Kodeksie Wykroczeń i w Kodeksie Karnym, do pozbawienia wolności włącznie.

Jest to jeden z najbardziej brutalnych sposobów niszczenia środowiska. Wbrew pozorom, wypalanie nie daje żadnych korzyści, a wręcz przeciwnie - przynosi jedynie szkody dla przyrody, jak i samego człowieka.

Więcej informacji w "Poradach"

Informacja w Beskid News