Klaster BezpieczeństwaW dniu dzisiejszym o godzinie 1100 w Bielsku-Białej w siedzibie WAWRZASZEK ISS, siedemnaście podmiotów podpisało akt założycielski Klastra Ratownictwa, Bezpieczeństwa, Ochrony Ludności i Środowiska Naturalnego. Wszystko dla innowacyjności w dziedzinie szeroko pojętego ratownictwa. Jej wyższy poziom uda się osiągnąć dzięki bliskiej współpracy i wymianie wiedzy oraz doświadczeń. Innowacyjność jest procesem interaktywnym, w którym będą brać udział przedsiębiorcy, uczelnie wyższe, jednostki badawczo rozwojowe, oraz inne podmioty otoczenia biznesu, w tym także jednostki samorządu terytorialnego.

Wszystkie podmioty zaangażowane w ten projekt posiadają ogromny potencjał. Współpracując ze sobą, będą mogły go wykorzystać do wprowadzenia nowatorskich rozwiązań w sektorze ratownictwa, bezpieczeństwa, a także ochrony ludności i środowiska naturalnego. Nie obędzie się jednak bez zaangażowania krajowych ośrodków naukowo- badawczych oraz instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Wszystkie te działania będą miały również przełożenie na rozwój gospodarczy, w którym pierwszoplanową rolę powinna odgrywać nauka. Stąd potrzeba specjalistycznych szkoleń i warsztatów, a co za tym idzie budowy centrów szkoleniowych, laboratoriów badawczych oraz poligonów. Założony Klaster to doskonały krok do rozwoju badań w zakresie szeroko rozumianego ratownictwa, bezpieczeństwa, ochrony ludności i środowiska naturalnego, a także wprowadzenia pewnego rodzaju organizacji w zdecentralizowane dotychczas procesy badawcze.

Aby Klaster mógł wypełniać swoje cele, konieczne są działania promocyjne zarówno na szczeblu regionalnym, krajowym jak i międzynarodowym. Dobrą okazją do propagowania jego działania będą warsztaty, seminaria, targi czy konferencje branżowe.

Założycielami Klastra są:

 1. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 2. Bezalin S.A. w Bielsku - Białej
 3. Centrum Badawczo-Rozwojowe Ratownictwa i Katastrof Piotr Wawrzaszek w Bielsku-Białej
 4. Delta Service Stanisław Echilczuk, Iwona Kuziuk, Robert Wargenau  Spółka Jawna
 5. Fabryka Maszyn „Bumar-Koszalin” S.A.
 6. FIRE-MAX Sp. z o.o.
 7. KZWM OGNIOCHRON S.A.
 8. LONTEX Sp. z o.o. sp. k.
 9. LUBAWA S.A.
 10. Urząd Gminy Lipowa
 11. WAWRZASZEK ISS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna w Bielsku - Białej
 12. WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
 13. Adwokat Jerzy Kolber
 14. Prof. dr hab. Jędrzej Krupiński
 15. Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu  Badawczego
 16. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
 17. Nowe Technologie Sp. z o.o. w organizacji

Klaster Ratownictwa, Bezpieczeństwa, Ochrony Ludności i Środowiska Naturalnego, jest pierwszym tego rodzaju przedsięwzięciem w Europie, skupiającym niezależne podmioty. Z założenia w niedalekiej przyszłości ma zostać poszerzany o nowych partnerów biznesowych, jak i również wspierać niezrzeszone przedsiębiorstwa z sektora ratownictwa, bezpieczeństwa oraz ochrony ludności i środowiska naturalnego.

Foto: Mirosław Jamro, PressMix