Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Szef Obrony Cywilnej Kraju ogłosił XVI edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży.
Ideą konkursu jest zainteresowanie młodego pokolenia tematem szeroko rozumianego bezpieczeństwa, kształtowanie właściwych postaw oraz podnoszenie świadomości zagrożenia, z jakim każdy może spotkać się w codziennym życiu.
Temat tegorocznego konkursu będzie dotyczył bezpieczeństwa w domach i mieszkaniach: "Bądź rozważny, baw się grzecznie, a w Twoim domu będzie bezpiecznie!".

W związku ze zmianą regulaminu konkursu nie odbędą się eliminacje powiatowe i wojewódzkie organizowane przez Wydziały Zarządzania Kryzysowego. Do Komendy Głównej PSP trafią prace plastyczne wybrane wcześniej w szkołach (podczas eliminacji szkolnych). Centralna Komisja Konkursowa wybierze spośród nich prace finałowe oraz przyzna wyróżnienia. Terminy, ilość prac oraz kategorie konkursowe (w tym klasa i wiek uczestnika) określa regulamin.

Kategorie konkursowe obejmują uczniów klas I-VI szkoły podstawowej, gimnazjów oraz szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych (do 18 roku życia). Szkoły są obowiązane do przysłania wybranych prac do Komendy Głównej PSP najpóźniej do 7 maja 2014 roku (z załączonymi protokołami).

Więcej informacji w serwisie internetowym KG PSP.

Regulamin konkursu w pliku pdf

Tabela jaką należy wydrukować i wypełnioną nakleić na rewersie pracy konkursowej w pliku pdf