wóz strażacki 998Do nietypowego zdarzenia zostali wezwani wczoraj bielscy strażacy. Na dworcu kolejowym w Czechowicach-Dziedzicach pomiędzy skrzydłami okna uwięzione zostały dwa gołębie.

Strażacy dostali się do ptaków po drabinie przystawnej i po otwarciu jednego skrzydła okiennego gołębie zostały uwolnione.