bielmar 3Rozszczelnienie instalacji amoniaku oraz poszkodowany jeden z pracowników - to scenariusz ćwiczeń, w których biorą udział bielscy strażacy. Manewry potrwają trzy dni.

Ćwiczenia, które rozpoczęły się wczoraj potrwają trzy dni i są wpisane w roczny plan ćwiczeń strażaków na różnych obiektach w Bielsku-Białej i powiecie bielskim. Manewry odbywają się na terenie Zakładów Tłuszczowych „BIELMAR”. W ćwiczeniach biorą udział dwie jednostki Ratowniczo-Gaśnicze z Bielska-Białej, w tym Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemicznego oraz Wojskowa Straż Pożarna.

Scenariusz ćwiczeń zakłada, że w pomieszczeniu amoniakowni doszło do rozszczelnienia instalacji amoniaku i jego wypływu. W bezpośrednim niebezpieczeństwie jest jeden z pracowników, który stracił przytomność.

Tego typu ćwiczenia są stałym elementem pracy strażaków, dzięki czemu mają szansę zaznajomić się z obiektami przemysłowymi, poznać ich specyfikację i występujące w nich zagrożenia pożarowe, aby w przypadku realnego niebezpieczeństwa podjąć, jak najszybsze działania.

bielmar 1bielmar 4bielmar 5bielmar 2