148Okres zimowy jest czasem, gdy zbiorniki wodne są często skute pokrywą lodową. Wiedzą o tym wychodzący na łowienie w przerębli wędkarze, a także dzieci i młodzież organizująca "dzikie" lodowiska. Niestety poczucie bezpieczeństwa na lodzie bywa bardzo złudne i w mediach co sezon słyszymy, że pod kimś załamał się lód, ktoś utonął lub zmarł z wyziębienia. Jednak gdy pomoc przyjdzie w porę, jest szansa na uratowanie ofiary takiej nieszczęśliwej kąpieli.

 

Stąd powstała idea organizowania na terenie Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji w Kaniowie ćwiczeń z zakresu ratownictwa lodowego. Tegoroczne odbyły się w dniu 23 lutego. W tej akcji szkoleniowej brało udział około 75 strażaków. Byli to druhowie ze wszystkich jednostek gminnych, dwóch sekcji Państwowej Straży Pożarnej, pięć osób z OSP Rudołtowice oraz osiem z grupy PCK w Czechowicach- Dziedzicach. W roli współorganizatorów i instruktorów wystąpili Adam Ubych, Tomasz Indeka, Szymon Kidoń i Marcin Kraus. Głównym koordynatorem czuwającym nad całością był pan Jacek Gruszka.

Cel ćwiczeń to przede wszystkim doskonalenie swoich umiejętności podczas akcji na lodzie. Na strażaków i ratowników czekały zadania z zakresu samoratowania i wyciągania poszkodowanego z wody przy użyciu siły własnych mięśni oraz sprzętu: lin, drabiny i specjalnych sań lodowych. 

Tekst i zdjęcia : Sławomir Lewczak

Ćwiczenia na GOSWiR w Kaniowe odbyły się również dzisiaj i wczoraj, aby umożliwić wszystkim strażakom z jednostek ratowniczo-gaśniczych zaznajomienie się z trudnymi warunkami, jakimi jest bez wątpienia jezioro skute lodem. Pamiętajmy, że dla osoby która jest uwzięziona pod taflą lodu liczy się każda minuta. Dzięki takim ćwiczeniom strażacy nabywają dodatkowych umiejętnościi, aby szybko i bezpiecznie wyciągnąć poszkodowanego z zamarzniętego akwenu. 

7142357639599105118130142