petardyDzisiaj najbardziej oczekiwana impreza roku, kolejno karnawał, czyli czas hucznych zabaw, sztucznych ogni i petard. To również czas żniw dla sprzedawców wyrobów pirotechnicznych, dlatego warto pamiętać o tym, aby kupować petardy i sztuczne ognie w sprawdzonych sklepach, a nie na ulicznych straganach i bazarach.

Pamiętajmy aby zwrócić uwagę na to, że fajerwerki dopuszczone do sprzedaży powinny posiadać instrukcję w języku polskim określającą zasady bezpiecznego użytkowania, numer katalogowy produktu, nazwę producenta lub nazwę importera, znak dopuszczenia produktu do sprzedaży.

Podczas sylwestrowego pokazu sztucznych ogni używajmy tylko fajerwerków oznaczonych klasą I i II, gdyż klasa III jest przeznaczona wyłącznie do profesjonalnych pokazów pirotechnicznych. Pamiętajmy również o zachowaniu szczególnej ostrożności. Przede wszystkim przeczytajmy najpierw instrukcję obsługi. Nie używajmy fajerwerków w grupie osób i w miejscach, w których mogą one spowodować pożar. W trosce o bezpieczeństwo swoje oraz najbliższego otoczenia nigdy nie odpalaj fajerwerków z ręki, na balkonie, z okna, czy z dachu pokrytego papą. Najlepiej wybrać w tym celu gładką, równą powierzchnię (np. beton czy asfalt), aby petardy nie przewróciły się. Niezwykle ważne jest aby pamiętać, że nie wolno rozbierać fajerwerków, podchodzić do niewybuchów i ponownie próbować je odpalać, kierować nie odpalonych fajerwerków w stronę inną niż do góry, stawiać fajerwerków odwrotnie niż jest to wskazane na etykiecie, wrzucać do ogniska.

Jeśli chcemy bezpiecznie obejrzeć pokaz sztucznych ogni oddalmy się na co najmniej 10 metrów od odpalanego fajerwerku. Pamiętajmy, że petardy i fajerwerki mogą odpalać tylko i wyłącznie osoby dorosłe. Podczas hucznego witania Nowego Roku nie możemy również zapomnieć o naszych czworonogach. Huk petard niepokoi zwierzęta, szczególnie psy. Zadbajmy więc, by nie były narażone one na odgłosy wybuchów. Przestrzeganie wyżej wymienionych zasad zwiększy bezpieczeństwo nas wszystkich.