plakat1mWczorajszego wieczoru straż pożarna po raz kolejny była wzywana do pomiaru tlenku węgla na prośbę Pogotowia Ratunkowego. Tym razem do  zdarzenia doszło w budynku wielorodzinnym przy ulicy Towarzystwa Szkoły Ludowej w Bielsku-Białej, gdzie istniało podejrzenie zatrucia tlenkiem węgla.

Przed przybyciem zastępów, lekarz pogotowia stwierdził zatrucie czadem u dwuletniej wnuczki właściciela mieszkania. Dziecko zostało przewiezione do szpitala. Jest to 16 osoba podtruta tlenkiem węgla w obecnym sezonie grzewczym. Po wykonaniu pomiarów, ratownicy stwierdzili obecność tlenku węgla w łazience przy włączonym piecyku gazowym. Strażacy zakazali użytkowania piecyka gazowego do czasu kontroli przez osobę uprawnioną.

GAZOWE GRZEJNIKI WODY PRZEPŁYWOWEJ

W mieszkaniach, gdzie są zamontowane piecyki gazowe z otwartą komorą spalania , brak właściwego nawiewu i sprawnych przewodów kominowych może sprowadzić na mieszkańców bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia. Eksploatacja piecyka w pomieszczeniu, gdzie nie jest zapewniony napływ świeżego powietrza przez okna i dolne otwory drzwi do łazienki, powoduje zakłócenie procesu spalania i wytwarzanie szkodliwego tlenku węgla, który przy dużym stężeniu może spowodować śmierć człowieka w ciągu minuty.