poświęcenie 913 października w Starym Bielsku miało miejsce uroczyste poświęcenie nowego samochodu pożarniczego, który został zakupiony na potrzeby tamtejszej jednostki OSP. Jest to samochód marki Mercedes Atego 1329 wyprodukowany w roku 2011.

Mocno już wysłużony poprzednik – Steyr’a 790 z roku 1976 trafił do Ochotniczej Straży Pożarnej Zawoja Przysłop.

 

Uroczystości rozpoczęły się zbiórką delegacji z poszczególnych jednostek i pocztów sztandarowych pod jednostką OSP Stare Bielsk. Poświęcenia samochodu dokonał ks. Zygmunt Siemiankowski – proboszcz parafii Św. Stanisława. Następnie Prezydent Miasta Jacek Krywult wraz z Śląskim Komendantem Wojewódzkim nadbryg. Markiem Rączką i Wiceprezesem W F O Ś i G W Mirosławem Szemlą przekazali jednostce OSP kluczyki do nowego samochodu.

W trakcie uroczystości odznaczono następujących druhów:

  • Złotym Znakiem Związku nadanym uchwałą Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP odznaczony został druh Zygmunt Symula.
  • Brązowym Medalem za zasługi dla Pożarnictwa nadanym przez Prezydium Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach odznaczono druha Alfreda Cisło.
  • Odznakę Strażak Wzorowy nadanym przez Prezydium Zarządu Oddziału Miejskiego ZOSP RP w Bielsku-Białej został odznaczony druh Grzegorz Broszczak i Krzysztof Kasprzyński.
  • Prezydium Zarządu Oddziału Miejskiego ZOSP RP w Bielsku-Białej nadało odznakę za wysługę lat druhom: 55 lat Michał Czech i 40 lat Zbigniew Kamieniecki.
  • Prezydium Zarządu Oddziału Miejskiego ZOSP RP w Bielsku-Białej nadało BRĄZOWĄ ODZNAKĘ „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” druhom: Adam Bogacz, Mateusz Sanetra, Marcin GłowiakAdrian Wilczek, Aleksander MiklerAdrian Mikler.

Po nadaniu odznaczeń resortowych, Prezydent Miasta Jacek Krywult wraz z Komendantem Miejskim st.bryg. Adamem Caputą wręczył druhom z OSP Stare Bielsko podziękowanie w formie tablicy pamiątkowej za wzorową postawę i zachowanie w czasie akcji ratowania człowieka przysypanego w wykopie przy ulicy Kupieckiej. Dyplom uznania otrzymał również członek Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Stare Bielsko - Łukasz Czak, który w czasie tego zdarzenia zaalarmował służby ratownicze. Jego właściwa i natychmiastowa ocena sytuacji przyczyniły się do uratowania życia zagrożonemu mężczyźnie.

Strażacy z OSP Stare Bielsko podziękowali Prezydentowi Miasta Bielska Białej Jackowi Krywult, Wiceprezesowi W F O Ś i G W Mirosławowi Szemli, Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta Bielsko-Biała Jarosławowi Klimaszewskiemu oraz Komendantowi Gminnemu OSP miasta Bielsko-Biała st.bryg. Zdzisławowi Stypule za pomoc przy zakupie samochodu pożarniczego, który w znaczący sposób poprawi bezpieczeństwo mieszkańców miasta.

Na poświęcenie samochodu strażackiego w tym dniu do Starego Bielska – przybyli: Wiceprezes Zarządu Głównego Związku OSP RP – Marek Trombski, Śląski Komendant Wojewódzki nadbryg.Marek Rączka, Prezydent Miasta Bielska Białej Jacek Krywult, Wiceprezes W F O Ś i G W Mirosław Szemla, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bielsko-Biała Jarosław Klimaszewski, Komendant Miejski PSP BB st.bryg. Adam Caputa, Komendant Gminny OSP miasta Bielsko-Biała st.bryg. Zdzisław Stypuła, Wiceprezes Oddziału Miejskiego ZOSP RP w BB Henryk Malejka, Komendant Wojskowej Straży Pożarnej mł.chor. Sławomir Bartecki, Naczelnik Wydz. Zarządzania Kryzysowego m. BB Mikołaj Jakimowicz, Członek Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach Tomasz Otrząsek, Ks Proboszcz Parafii Św. Stanisława Zygmunt Siemianowski.

Autor zdjęć: Mirosław Jamro, Pressmix.

poświęcenie 1poświęcenie poświęcenie 2poświęcenie 3poświęcenie 4poświęcenie 6poświęcenie 7poświęcenie 10