OSP Roztropice 5W ramach kampanii społeczno-informacyjnych kierowanych do najmłodszych z zakresu udzielania pierwszej pomocy, Ochotnicza Straż Pożarna w Roztropicach od 2018 roku do dnia dzisiejszego przeprowadziła 22 spotkania z dziećmi i młodzieżą na temat zasad udzielania pierwszej pomocy.

Łącznie w szkoleniach wzięło udział już blisko 3 000 dzieci, podczas 78 godzin zajęć. Zajęcia odbywały się w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Jasienica, a także w szkołach w Bielsku-Białej, Czechowicach-Dziedzicach, Skoczowie oraz Pszczynie.

W grupach przedszkolnych strażacy starają się w formie zabawy pokazać dzieciom zasady udzielania pierwszej pomocy. Dlatego też proszą dzieciaki, aby miały ze sobą misia i to na nim uczą się ratować. Ratownicy pokazują jak sprawdzić oddech oraz jak wykonywać masaż serca. Posiadają również treningowy defibrylator, który zawsze cieszy się największym zainteresowaniem. Strażacy z OSP Roztropice chcą przez taką formę zajęć pokazać, że udzielanie pomocy jest niczym strasznym i każdy może to zrobić.

Z kolei dla młodzieży szkolnej został przygotowany specjalny film animowany oraz krótka prezentacja w formie slajdów, a zajęcia odbywają się w formie bloków tematycznych.

W ostatnim czasie druhowie z OSP Roztropice na zaproszenie dyrekcji szkół podstawowych brali udział w piknikach szkolnych w Rudzicy oraz w Wieszczętach, gdzie przygotowane stanowiska z zakresu pierwszej pomocy cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Druhowie z OSP Roztropice zachęcają szkoły i przedszkola do współpracy. Więcej informacji znajduje się na profilowym Facebooku Ochotniczej Straży Pożarnej w Roztropicach.

OSP Roztropice 1OSP Roztropice 2OSP Roztropice 4OSP Roztropice 2OSP Roztropice 3