23sp 3Strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej przeprowadzili szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla uczniów szkoły podstawowej nr 23 w Bielsku-Białej. Straż uczyła, jak udzielać pomocy w różnych przypadkach.

Szkolenie obejmujące część teoretyczną oraz praktyczną, przeprowadzili strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Bielsku-Białej. Młodzież uczyła się między innymi, jak poprawnie rozpoznać poszkodowanego będącego w stanie nagłego zagrożenia życia oraz poprawnego przeprowadzenia BLS (podstawowych zabiegów resuscytacyjnych) . Ćwiczono również pierwszą pomoc w zadławieniach oraz inne zagadnienia z pierwszej pomocy medycznej. W trakcie spotkania strażacy opowiedzieli również uczniom o swojej pracy i uzbrojeniu osobistym strażaka.

Pierwsza pomoc jest niezwykle istotna, ponieważ bardzo dużo zależy od posiadanej wiedzy i wyćwiczonych zachowań. Statystyki pokazują, że podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez przypadkowych świadków zdarzenia znacznie podwyższa szanse na przeżycie osoby poszkodowanej. Celem takich szkoleń jest propagowanie wiedzy na temat pierwszej pomocy, aby właściwie reagować w przypadku zagrożenia życia ludzkiego.

23sp 123sp 223sp 423sp 5