Przedszkolak 15W dniu 22 listopada 2018 r. na hali sportowej przy ulicy Bratków w Bielsku-Białej odbył się po raz kolejny międzyprzedszkolny turniej wiedzy o bezpieczeństwie i zdrowiu przedszkolaka.

Celem turnieju było promowanie zachowań warunkujących bezpieczeństwo i zdrowie przedszkolaka - wszystko przez zabawę, która jest podstawową formą działalności dzieci w wieku przedszkolnym. Do udziału w niej zaproszono przedstawicieli służb mundurowych i ratowniczych, którzy na stoiskach prezentowali swój sprzęt oraz udzielali najmłodszym wielu ważnych informacji na temat bezpiecznego zachowania i reagowania w sytuacjach zagrożenia.

W turnieju wzięli również udział strażacy z Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej, którzy przypomnieli przedszkolakom, jak zachować bezpieczeństwo w domu oraz zapoznali najmłodszych ze sprzętem, jaki jest wykorzystywany w codziennej pracy strażaka, między innymi: aparaty ochrony dróg oddechowych, armatura wodna, czujnik bezruchu, deska pediatryczna, radiotelefon, latarki, wybijak do szyb. Przy każdym stoisku dzieci odpowiadały także na konkursowe pytania otrzymując za prawidłowe odpowiedzi cenne punkty.

Pozostałe służby biorące udział w turnieju poza Strażą Pożarną to Straż Miejska, Policja, WOPR, GOPR, Koleje Śląskie, Dietetyk opowiadający o zdrowym odżywianiu.

Powyższe działanie wpisuje się w ogólnopolską kampanię „Kręci mnie bezpieczeństwo” objętą honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji .

Przedszkolak 1Przedszkolak 2Przedszkolak 3Przedszkolak 5Przedszkolak 9Przedszkolak 12Przedszkolak 16Przedszkolak 17Przedszkolak 17Przedszkolak 18Przedszkolak 19Przedszkolak 20Przedszkolak 23