turniej 2W dniu dzisiejszym w sali sportowej Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej przy ul. Leszczyńskiej jest rozgrywany X Jubileuszowy Turniej Służb Mundurowych w Piłkę Siatkową o Puchar Prezydenta Miasta Bielska-Białej.

 

Do turnieju zgłosiło się 10 drużyn, w tym:

  1. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej PSP w Bielsku-Białej
  2. 18 Bielski Batalion Powietrznodesantowy w Bielsku-Białej
  3. Zakład Karny w Cieszynie - Oddział Zewnętrzny w Bielsku-Białej
  4. Straż Miejska w Bielsku-Białej
  5. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku-Białej
  6. Delegatura Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Bielsku-Białej
  7. Grupa Beskidzka GOPR
  8. Nadleśnictwo Bielsko
  9. Bielskie Pogotowie Ratunkowe
  10. Placówka Straży Granicznej w Bielsku-Białej.

Inauguracji turnieju dokonał o godzinie 8.00 Komendant Miejski PSP w Bielsku-Białej bryg. Zbigniew Mizera, który przywitał zaproszonych gości. Następnie głos zabrał Naczelnik Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Ryszard Radwan, który w imieniu Prezydenta Miasta Bielska-Białej podziękował wszystkim służbom za udział, w tym wyjątkowym jubileuszowym turnieju, a także przekazał na ręce bryg. Zbigniewa Mizery pamiątkową paterę w dowód uznania za minione 10 lat organizacji turnieju.

W rozpoczęciu turnieju wzięli udział szefowie służb mundurowych biorących udział w rozgrywkach oraz były Komendant Miejski PSP w Bielsku-Białej, a obecnie Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Adam Caputa.

Zgodnie z tradycją sędzią zawodów jest Robert Nowicki.

Drużyny podzielono na trzy grupy, w których mecze będą się odbywać się w systemie każdy z każdym, do dwóch wygranych setów, każdy do 15 punktów.

Grupa A

1. Komenda Miejska PSP w B-B
2. Urząd Celny w B-B
3. Bielskie Pogotowie Ratunkowe
4. Straż Miejska w Bielsku-Białej

Grupa B
1. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku-Białej
2. Grupa Beskidzka GOPR
3. Nadleśnictwo Bielsko

Grupa C
1. 18 Bielski Batalion Powietrznodesantowy
2. Areszt Śledczy w Bielsku-Białej
3. Placówka Straży Granicznej w Bielsku-Białej

Aktualizacja: 14.11.2018 godz. 16.00.

Po rozegraniu wszystkich meczy pierwsze miejsce wywalczyła reprezentacja  Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej, drugie miejsce zajęła reprezentacja Zakładu Karnego w Cieszynie - Oddział Zewnętrzny w Bielsku-Białej. Na trzecim stopniu podium stanęła reprezentacja Beskidzkiej Grupy GOPR.

Zakończenie turnieju odbyło się o godzinie 15:00, kiedy to Naczelnik Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Ryszard Radwan i Komendant Miejski PSP w Bielsku-Białej bryg. Zbigniew Mizera złożyli gratulacje oraz wręczyli puchary wszystkim drużynom biorącym udział w turnieju.

Drużynę Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej reprezentowali: Robert Hernik, Witold Inerowicz, Paweł Krzempek, Rafał Lejawa, Adam Mika, Łukasz Dudys, Daniel Góralczyk i Bartłomiej Ćwiertnia.

turniej 1turniej 3turniej 4turniej 520181114 080852a 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a 11