cwiczenia tdg 5Przez ostatnie trzy dni bielscy strażacy w ramach doskonalenia zawodowego uczestniczyli w ćwiczeniach z pożarów wewnętrznych. Poza teorią, strażacy mieli możliwość przećwiczenia technik gaszenia pożarów w realnych warunkach. Ćwiczenia odbyły się w byłej siedzibie KMP przy ulicy Rychlińskiego.

Na potrzeby ćwiczeń przygotowano trzy pomieszczenia. W jednym z nich ustawiono fotel, dodano płyty MDF, OSB i panele podłogowe, czyli to, co zazwyczaj znajduje się w mieszkaniach i podpalono. W takich warunkach potrzeba zaledwie kilku minut, aby temperatura w pomieszczeniu osiągnęła kilkaset stopni Celsjusza.

Dzięki przeprowadzonym ćwiczeniom strażacy mieli możliwość doskonalenia między innymi sposobów i technik gaszenia pożarów wewnętrznych oraz poruszania się w strefie zadymienia z wykorzystaniem kamery termowizyjnej do poszukiwań osób poszkodowanych. Warsztaty były również doskonałą okazją do doskonalenia technik podawania prądów gaśniczych odpowiednich do zaistniałej sytuacji, w taki sposób, aby zminimalizować straty wynikające między innymi z zalania mieszkania.

Poza bielskimi strażakami, w ćwiczeniach wzięli również udział instruktorzy ogniowi z komend miejskich i powiatowych PSP z województwa śląskiego. Były to pierwsze tego typu ćwiczenia, zorganizowane przez Komendę Miejską PSP w Bielsku-Białej z taktyki gaszenia pożarów.

Zdjęcia: KM PSP Bielsko-Biała

cwiczenia tdg 1cwiczenia tdg 2cwiczenia tdg 3cwiczenia tdg 4cwiczenia tdg 7cwiczenia tdg 6