kokotek 1 W dniach od 23 lipca do 2 sierpnia 2018 roku, na terenie bazy obozowej bytomskiego hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Kokotku koło Lublińca, odbywa się obóz szkoleniowo – wypoczynkowy dla młodzieżowych drużyn pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu bielskiego i miasta Bielsko-Biała.

26 lipca obóz wizytowali wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz, śląski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Jacek Kleszczewski, prezes zarządu oddziału powiatowego związku OSP RP w Bielsku-Białej Stanisław Nycz, komendant miejski PSP w Bielsku-Białej bryg. Zbigniew Mizera oraz komendant powiatowy PSP w Lublińcu bryg. Janusz Bula.

W trakcie spotkania śląski komendant wojewódzki st. bryg. Jacek Kleszczewski pochwalił młodzież za postawę i wybór takiej formy spędzania wolnego czasu, gdzie poza odpoczynkiem, organizowane są również zajęcia z ochrony przeciwpożarowej.

Wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz życzył obozowiczom, aby praca w strażackich mundurach była źródłem satysfakcji i powodem do dumy, a także podziękował kadrze i organizatorom obozu za swój wolny czas, który poświęcają na szkolenie młodzieżowych drużyn pożarniczych.

Uczestnicy obozu, poza oczywistymi w okresie wakacyjnym aktywnościami, tj. kąpielami w jeziorze, plażowaniem czy wycieczkami po okolicy, biorą udział w wielu interesujących zajęciach między innymi z zakresu pożarnictwa, udzielania pierwszej pomocy oraz ekologii. Instruktorami na obozie są praktycy zarówno z Państwowej, jak i ochotniczych straży pożarnych, a także pracownicy Lasów Państwowych.

Na terenie obozu uczestnicy muszą przestrzegać zasad musztry oraz regulaminu służby wewnętrznej obowiązujących w strażach pożarnych. Obozy takie jak ten, to „kuźnia kadr” dla jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Zdjęcia: źródło strona Facebooka wicewojewody śląskiego Jana Chrząszcza

kokotek 4kokotek 3