wigilia sluzb mswia  20 12 2017 2320 grudnia 2017 roku odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe ministra SWiA Mariusza Błaszczaka z przedstawicielami służb podległych MSWiA oraz instytucji współpracujących.

Ministrowi SWiA towarzyszyli podsekretarz stanu w MSWiA Renata Szczęch, sekretarze stanu w MSWiA Jarosław Zieliński i Tomasz Zdzikot oraz dyrektorzy biur i departamentów MSWiA. W spotkaniu uczestniczyli również komendanci i szefowie służb wraz z przedstawicielami kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Więziennej, Urzędu ds. Cudzoziemców oraz przedstawiciele związków zawodowych i duchowieństwa.

Minister Mariusz Błaszczak podziękował wszystkim funkcjonariuszom za codzienną służbę, zaangażowanie i ofiarność. Podkreślił, że upływający rok był bezpieczny i jest to zasługa wspólnej pracy. Na zakończenie minister złożył wszystkim zgromadzonym życzenia zdrowych, spokojnych i szczęśliwych świąt. Do życzeń szefa resortu dołączył się również sekretarz stanu Jarosław Zieliński, który wyraził swoje uznanie dla postawy funkcjonariuszy.

Następnie głos zabrał komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski. Jako gospodarz spotkania podziękował serdecznie wszystkim gościom za przybycie oraz przekazał życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności. Święta Narodzenia Pańskiego to chwile pełne refleksji, wzajemnej życzliwości i zadumy, to czas spędzany w domu z najbliższymi.Komendant podkreślił, że szczególnie w tych dniach myśli o tych, którym obowiązki służbowe nie pozwolą ich spędzić w gronie najbliższych.

Życzenia zebranym złożyli również szefowie służb podległych MSWiA: komendant główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk, komendant główny Straży Granicznej gen. bryg. Marek Łapiński, Szef Biura Ochrony Rządu gen. Tomasz Miłkowski.

Zaproszeni goście tradycyjnie przełamali się opłatkiem, który został wcześniej pobłogosławiony przez Biskupa Polowego Wojska Polskiego ks. bp. gen. bryg. Józefa Guzdka.

Podczas uroczystości minister Mariusz Błaszczak przyjął od przedstawicieli Związku Harcerstwa Polskiego Betlejemskie Światło Pokoju – symbol nadziei i pokoju między narodami.

Opracowanie: KG PSP
Zdjęcia: Tomasz Banaczkowski – „Przegląd Pożarniczy”

wigilia sluzb mswia  20 12 2017 4wigilia sluzb mswia  20 12 2017 11wigilia sluzb mswia  20 12 2017 20wigilia sluzb mswia  20 12 2017 29wigilia sluzb mswia  20 12 2017 32wigilia sluzb mswia  20 12 2017 42wigilia sluzb mswia  20 12 2017 51