waszek 1Dlaczego czad jest nazywany potocznie cichym zabójcą, jak udzielić pomocy osobie poszkodowanej w wyniku podtrucia, jak często należy dokonywać przeglądów przewodów kominowych? Na te i inne pytania odpowiadali wczoraj przedstawiciele bielskiej straży pożarnej oraz Beskidzkiego Cechu Kominiarzy w trakcie spotkania w Klubie Seniora Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej przy ulicy St. Wyspiańskiego 33 w Bielsku-Białej.

St. kpt. Patrycja Pokrzywa z Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej wraz z Pawłem Waszkiem z Beskidzkiego Cechu Kominiarzy w czasie dwugodzinnej pogadanki o bezpieczeństwie, starali się przekazać jak najwięcej informacji seniorom, w jaki sposób ustrzec się przed czadem, jak prawidłowo dbać o stan techniczny urządzeń grzewczych i przewodów kominowych, a także jak postępować w przypadku realnego zagrożenia pożarem.

Niestety nadal lekceważymy obowiązek czyszczenia kominów i kiedy do drzwi puka osoba w uniformie kominiarza, mówimy przezornie: „dziękuję", w obawie przed kolejnym fałszywym kominiarzem naciągającym na kalendarz. Sprawdzenie komina to wydatek rzędu 120 zł. Zanim wpuści się kominiarza do domu, trzeba sprawdzić, kto to, a więc czy posiada legitymację. Powinno widnieć w niej nazwisko, imię, numer uprawnień, zdjęcie. Jej wystawcą powinna być Korporacja Kominiarzy Polskich. Listę kominiarzy znajdziemy na stronie internetowej ich stowarzyszenia. Prawo jest jasne. O obowiązku czyszczenia kominów mówi rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Przewiduje ono, że trzeba czyścić zarówno przewody wentylacyjne, jak i dymowe, spalinowe.  Najczęściej, bo cztery razy w roku, powinno się to robić w domach, które są opalane węglem, drewnem lub innym paliwem stałym. Rzadziej, bo dwa razy w roku, czyści się te przewody w domach opalanych gazem, olejem lub innym paliwem ciekłym – mówił Paweł Waszek z Beskidzkiego Cechu Kominiarzy - Poza tym osoba, która ubezpieczyła swój dom np. od pożaru, a nie może udowodnić, że czyściła i sprawdzała przewody, pozbawia się szansy na odszkodowanie. Odpowiedzialność karna pojawia się wtedy, gdy dochodzi do tragedii, gdy na skutek zaniedbań właściciela umierają ludzie.

W czasie spotkania seniorzy zadawali strażakom pytania, na które chętnie udzielano odpowiedzi. Spotkanie było wpisane w kampanię prowadzoną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pt. „Kręci mnie bezpieczeństwo”, której patronem jest Pan Mariusz Błaszczak.

waszek 2waszek 3