cmentarze 1W piątek, 3 listopada br. Komendant Miejski PSP w Bielsku-Białej bryg. Zbigniew Mizera wraz z zastępcami st. bryg. Krzysztofem Grygielem i bryg. Grzegorzem Piestrakiem odwiedzili nekropolie zmarłych strażaków oraz pracowników, którzy związani byli z bielską strażą pożarną.

Znicze zapłonęły m.in. na cmentarzu komunalnym przy ulicy Karpackiej, cmentarzach parafialnych: Św. Stanisława w Starym Bielsku, Św. Jana Chrzciciela w Komorowicach oraz w Bestwinie. Komendancie zapalili także znicze na grobie druha majora pożarnictwa Józefa Kopeć, który zmarł 24 stycznia 2017 r.

Józef Kopeć był bielszczaninem wielkiego formatu. Żołnierz AK, więzień łagrów na Kaukazie, strażak zasłużony dla miasta i powiatu bielskiego.  15 października 1945 roku wstąpił do Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabrzegu. Współzałożyciel zakładowej OSP w fabryce „Polmopomp”. Pracując w zawodowym pożarnictwie w zakładach Befared, Befa, Indukta i Apena, pełnił kolejno funkcje komendanta straży pożarnej, kierownika ochrony przeciwpożarowej, młodszego inspektora ochrony przeciwpożarowej. Był strażakiem PSP, a jednocześnie działaczem pożarnictwa ochotniczego, m.in. w zarządach miejskim i powiatowym OSP. W województwie bielskim współorganizował ochotnicze pożarnictwo.

 Delegacja złożyła hołd zmarłym kolegom i współpracownikom. Cześć Ich Pamięci!

cmentarzecmentarze 2