Wczoraj na ulicy Szczyrkowskiej w Bystrej w trakcie prowadzonych prac ziemnych operator koparki uszkodził rurociąg gazowy przesyłowy średniego ciśnienia. Nikt nie ucierpiał. 

Do zdarzenia doszło po godzinie 12. Do czasu wykonania pomiarów stężenia gazu i wyznaczenia strefy niebezpiecznej przez strażaków, policja wstrzymała ruch na ulicy Szczyrkowskiej. Zabezpieczono również teren budowy i przylegające do niego działki prywatne. Wstrzymano wszelkie prace na terenie budowy i ewakuowano pracowników firmy, na której znajdował się uszkodzony rurociąg. Po wykonaniu pomiarów stężenia gazu przez zastęp ratownictwa chemicznego, wyznaczono strefę niebezpieczną w granicach prowadzonej budowy, w promieniu 15 m od uszkodzonego rurociągu. Pracownicy pogotowia gazowego przy użyciu zaciskaczy do rur odcięli dopływ gazu do uszkodzonego fragmentu gazociągu.

Strażacy monitorowali stężenie gazu na terenie wyznaczonej strefy niebezpiecznej do czasu zniknięcia zagrożenia. Kierownika budowy pouczono o dalszym postępowaniu tj. wstrzymaniu prac do czasu naprawy uszkodzenia rurociągu. Działania zakończono o godz.14:35.