oblicze bezpW dniu 26 kwietnia 2017 roku o godzinie 10.00, na terenie Bielskiej Szkoły Menedżerów oraz Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej odbyło się wydarzenie zorganizowane przez Bielską Szkołę Menedżerów pn. „Oblicza bezpieczeństwa” z udziałem służb mundurowych.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele m.in. Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej, Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej oraz Bielskiego Pogotowia Ratunkowego. Grupa Szybkiego Reagowania Policji pod kierownictwem podinsp. dr Jacka Sikory zaprezentowała młodzieży zatrzymanie uzbrojonego podejrzanego przy użyciu psa służbowego. Wystąpienie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 pod dowództwem bryg. Grzegorza Piestraka cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Strażacy zaprezentowali młodzieży jak wygląda ich praca, podczas różnych sytuacji kryzysowych. Poza pokazem specjalistycznego sprzętu, młodzież zobaczyła także jak poruszają się strażacy w pełnym umundurowaniu, w pomieszczeniach zadymionych w czasie pożaru.

Uczniowie szkół mieli również możliwość zapoznania się z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Wskazówek i praktycznych rad udzielali ratownicy medyczni Bielskiego Pogotowia Ratunkowego – Pan Kacper Marek oraz Pan Gabriel Wawronowicz. Ponad 150 osób wzięło udział w tym wydarzeniu. Byli to zarówno uczniowie szkół gimnazjalnych jak i ponadgimnazjalnych.

Zdjęcia: Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej

oblicze bezp 1oblicze bezp 3oblicze bezp 4