Osiem zastępów straży pożarnej gasiło dzisiejszej nocy pożar, który powstał przy ulicy Rzeźniczej w Bielsku-Białej.

Informacja o pożarze wpłynęła do miejskiego stanowiska kierowania PSP po godzinie 23. Paliła się przybudówka warsztatu o konstrukcji blaszanej wraz z jej wyposażeniem. Pożarem objęta była także część dachu przyległej hali. Równocześnie z prowadzoną akcją gaśniczą, dokonano sprawdzenia pomieszczeń pod kątem osób poszkodowanych – nikogo nie znaleziono. Pożar nie przedostał się na sąsiadującą halę. Przybyłe na miejsce zdarzenia pogotowie energetyczne odłączyło zasilanie budynku. Ze względu na możliwość zalania wodą sprzętów elektronicznych i elektrycznych przeniesiono je w bezpieczne miejsce.

Po ugaszeniu pożaru przystąpiono do niezbędnych prac rozbiórkowych przybudówki i części dachu. Po zakończonych działaniach, obiekt sprawdzono kamerą termowizyjną i nie stwierdzono dalszego zagrożenia. Na miejscu zdarzenia celem dozorowania został zastęp OSP Komorowice Krakowskie. Przyczynę pożaru oraz właściciela obiektu ustala policja. Działania zakończono po 3 w nocy.