na strone31 stycznia br. w siedzibie Beskidzkiego Cechu Kominiarzy w Bielsku-Białej przy ulicy 3 Maja miało miejsce szkolenie dla Mistrzów Kominiarskich Beskidzkiego Cechu Kominiarzy w ramach kampanii informacyjnej MSWiA „Czad i ogień – Obudź czujność”, mającej na celu podniesienie świadomości społecznej o przyczynach i skutkach powstawania pożarów i zatruć tlenkiem węgla.

W trakcie szkolenia rzecznik komendanta miejskiego PSP w Bielsku-Białej st.kpt. Patrycja Pokrzywa omówiła założenia kampanii „Czad i ogień – Obudź czujność” na terenie woj. śląskiego. Przedstawiono statystykę dotyczącą ilości zdarzeń związanych z czadem zarówno w skali całego kraju, jak i w ujęciu lokalnym.

W okresie od 01.10.2016 r. do 24.01.2017 r. w województwie śląskim w związku z zatruciem czadem odnotowano 5 ofiar śmiertelnych, w tym 1 dziecko (powiat gliwicki). W skali województwa Bielsko-Biała znajduje się w czołówce miast z największą liczbą zdarzeń związanych z nieprawidłową eksploatacją urządzeń grzewczych aż 67 zdarzeń.

W trakcie spotkania przedstawiono również statystkę dotycząca pożarów sadzy w kominie. W obecnym sezonie grzewczym odnotowano ich już ponad 70, a w sezonie 2015/2016 było ich blisko 130. Liczby te świadczą, iż w dalszym ciągu mieszkańcy budynków nie przestrzegają podstawowych przepisów i nie dokonują okresowych przeglądów przewodów kominowych, co w sezonie grzewczym, w okresach wzmożonego użytkowania paleniska zwiększa ryzyko powstania pożaru sadzy.

Beskidzki Cech Kominiarzy wspólnie z Komendą Miejską PSP w Bielsku-Białej prowadzi akcje informacyjne dla mieszkańców miasta Bielsko-Biała i powiatu bielskiego mające na celu zwiększenie świadomości ludzi na zagrożenia związane z czadem.

Zdjęcia: KM PSP Bielsko-Biała

na strone 2