KM PSP BIELSKO.024W dniu 31 stycznia 2017 roku, po ponad 38 latach służby, na emeryturę przeszedł st.bryg. mgr inż. Adam Caputa.

Na uroczystości, która odbyła się w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej, st. bryg. Adam Caputa zdał obowiązki i pożegnał się ze służbą, a obowiązki Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, z dniem 1 lutego 2017 roku przyjął bryg. Zbigniew Mizera.

Na początku uroczystości st. bryg. Adam Caputa wręczył Śląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP mł. bryg. Jackowi Kleszczewskiemu pamiątkową statuetkę, a przyszłemu komendantowi rzeźbę anioła w strażackim hełmie.

Zgodnie z ceremoniałem pożarniczym dokonano pożegnania i powitania ze sztandarem komendy. Śląski Komendant Wojewódzki PSP mł. bryg. Jacek Kleszczewski przyjął meldunek od st. bryg. Adama Caputy o zdaniu obowiązków Komendanta Miejskiego PSP w Bielsku-Białej, natomiast bryg. Zbigniew Mizera zameldował objęcie stanowiska Komendanta Miejskiego PSP w Bielsku-Białej.

Po złożeniu meldunku głos zabrał nowy komendant bryg. Zbigniew Mizera, który podziękował st. bryg. Adamowi Capucie, za wszystkie dokonania, dzięki którym bielska straż pożarna jest postrzegana za jedną z najnowocześniejszych komend w Polsce. Ponadto przyszły komendant złożył deklarację kontynuowania dotychczasowych działań mających na celu podnoszenie bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta i powiatu bielskiego.

Na zakończenie uroczystości głos zabrali: Wicewojewoda Śląski – Jan Chrząszcz, Śląski Komendant Wojewódzki PSP - mł. bryg. Jacek Kleszczewski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Bielsku-Białej - dh Stanisław Nycz, a także Przewodniczący Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Roman Marekiwca. W uroczystości uczestniczyli również szefowie służb mundurowych z Bielska-Białej.

Wszyscy w swoich przemówieniach dziękowali za dotychczasową współpracę i życzyli wszelkiej pomyślności i spełnienia planów na emeryturze, a nowemu komendantowi życzyli sukcesów na nowo objętym stanowisku.

KM PSP BIELSKO.001KM PSP BIELSKO.016KM PSP BIELSKO.018KM PSP BIELSKO.022KM PSP BIELSKO.024KM PSP BIELSKO.035KM PSP BIELSKO.039KM PSP BIELSKO.041KM PSP BIELSKO.047